กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   นิทรรศการภาพถ่าย "Change"
กิจกรรมปี 2562

16 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2562

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

441 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มิวเซียมสยาม

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "Change" ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 -31 มีนาคม 2562 ณ มิวเซียมสยาม ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผลงานจากช่างภาพรุ่นใหม่ อาทิ...

 • รัมภาพร วรสีหะ - ช่างภาพสาวรุ่นใหม่ที่มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์
 • วีระกิตติ์ ชื่นภาณุวัฒน์ - ช่างภาพสาย Commercial ที่ฝากผลงานไว้มากมาย
 • กัณกวี กาญจนะเดชะ - ช่างภาพสาย City Scape ที่โด่งดังในต่างประเทศ
 • พิเศษ! ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 แบ่งปันประสบการณ์ในเสวนา "Photo Talk: พูดด้วยภาพ" ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ มิวเซียมสยาม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

  สำรองที่นั่งได้ที่ 02-252-7114 ต่อ 332 หรือ FB มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

  วันที่สร้าง : 06 มีนาคม 2562

  0

  แบ่งปัน

  16 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

  เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
  แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ : 02-225 2777

  โทรสาร : 02-225 2775