กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา:พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2562

01 มี.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

เสวนา:พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

798 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) 

และ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

 

วิทยากร

  • อ.บุหลง ศรีกนก อดีตนักอักษรศาสตร์กรมศิลปากร ผู้เขียนบทสารคดีรายการจดหมายเหตุกรุงศรี 
  • ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  • ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

รับจำกัด 300 ที่นั่ง ลงทะเบียนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม  ลงทะเบียนออนไลน์ทางลิงค์นี้เท่านั้น 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Ec7u4tFlF0e52d24YQskKT9RLG8ykD90ELg4kP-xC-6bIQ/viewform

 

 

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

12.30 น. ลงทะเบียน 

13.00-16.30 น. เสวนาหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์" 

16.30-17.00 น. ชมวีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตพร้อมคำบรรยายจากวิทยากร 

**มีพักรับประทานอาหารว่างระหว่างการเสวนา** 

วันที่สร้าง : 01 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332