กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ
กิจกรรมปี 2562

12 มี.ค. 2562

ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ

335 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศมส.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ 

ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ

 


วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)กำหนดการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ 

 

วิทยากร : ดร. ตรงใจ หุตางกูร 

ผู้ร่วมสนทนา : นายพชระ โชติภิญโญกุลและนายสุนิติ จุฑามาศ

 

*ลงทะเบียนฟรีที่ www.sac.or.th

*หมายเหตุ* ขณะนี้ระบบลงทะเบียนขัดข้อง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ (ในวันและเวลาราชการ) ขออภัยในความไม่สะดวก

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๓๔,๓๔๐๓

วันที่สร้าง : 27 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

12 มี.ค. 2562

09:30 - 11:30

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332