กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "มนุสสานัง"
กิจกรรมปี 2562

10 ม.ค. 2562

10 มี.ค. 2562

นิทรรศการ "มนุสสานัง"

462 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการ "มนุสสานัง" เป็นนิทรรศการศิลปกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อ ความศรัทธาปัจเจกภาพแห่งจินตนาการความรู้สึกนึกคิด ของเหล่าศิลปินชั้นนำหลายวัยวุฒิ 31 ศิลปิน ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินแต่ละท่าน

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

วันที่สร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2562

1

แบ่งปัน

10 ม.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562

เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-016-5666

โทรสาร : 02-016-5670