กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ
กิจกรรมปี 2562

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ

390 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเรื่อง "โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ" 

 

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และการเปิดรับสมัครได้ที่

เว็บไซต์  http://asi.aru.ac.th/

หรือ facebook.com/ayustu

หรือโทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ - ๐๒๓๕ ๐๕๓

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407