กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง
กิจกรรมปี 2562

08 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง

478 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

  • ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง "เที่ยวมรดกไทย ท่องมรดกโลก" เนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
  • กิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง กรมศิลปากร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 042-235-040

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์
ตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 042 235 040-1

โทรสาร :