กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนา “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก”
กิจกรรมปี 2562

28 ก.พ. 2562

สัมมนา “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก”

351 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สัมมนา “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


วิทยากร : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

 


“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญฯ”  พระปฐมบรมราชโองการในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2468.

 

 

 *** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2280 3414 ต่อ 111
หรือลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่
https://goo.gl/forms/IACQadMLsJI9RuYK2

วันที่สร้าง : 04 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

28 ก.พ. 2562

13:00 - 16:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820