กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการดนตรีสำหรับประชาชน
กิจกรรมปี 2562

26 ม.ค. 2562

31 มี.ค. 2562

โครงการดนตรีสำหรับประชาชน

885 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชมการแสดงเนื่องใน โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒

 

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

  • อำนวยการแสดงโดย ​เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
  • บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

วันที่สร้าง : 04 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

26 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

17:00 - 19:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493