กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
กิจกรรมปี 2562

10 ก.พ. 2562

12 ก.พ. 2562

ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

356 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พบกับงาน #ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายการจัดงานทางวัฒนธรรม

กำหนดจัดงาน "ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐" 

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณย่านเมืองเก่า 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะหนักและเห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองให้คงอยู่สืบไป

วันที่สร้าง : 30 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

10 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา
ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 094-8077873

โทรสาร :