กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ออกแบบเกมฯ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมปี 2562

08 ก.พ. 2562

ออกแบบเกมฯ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์

440 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“ออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์” 
(Game Design Workshop: Prototype game for the museum) 

วิทยากร: คุณบุรินทร์ สิงห์โตอาจ และ คุณปัฐยารัช ธรรมวงษา

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ Auditorium 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กิจกรรมประกอบด้วย 

  • การบรรยาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมการศึกษา การ์ดเกมคนค้นของ Highland Hunt
  • แนะนำระบบการเล่นประเภทต่าง ๆ (Introduction to Board Game Mechanics)
  • กิจกรรมออกแบบเกม อธิบายการออกแบบเกม โดยกำหนด Story, Theme & Scene, Objective, Style, Mechanics, Feeling, Experience 
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์เป็นธีม กลไก และเงื่อนไขชนะเกม จากนั้นจะมีเวลา 3 ชั่วโมงในการออกแบบบอร์ดเกมให้ได้ตามโจทย์ที่ได้มา
  • ใช้อุปกรณ์ที่มีให้ สร้างเกมกระดาน ในกำหนดเวลา และนำเสนอ 
  • ทดลองเล่น อภิปราย และสรุป

 

***** รับจำนวนจำกัด 20 คน***** ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmxvefzudL5RB9rigiGCgWuEntoqeynnxfHwdp2SRHD8JMg/viewform?vc=0&c=0&w=1

วันที่สร้าง : 30 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2562

13:30 - 16:30

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13

โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615