กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
กิจกรรมปี 2562

01 ก.พ. 2562

28 ก.พ. 2562

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

184 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจำปี 2562 

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ลายสือไทย 

 

ในหัวข้อ

  • วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เสน่ห์แผ่นดิน ถิ่นสุโขทัย

โดย นายเคียง ชำนิ 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

  • วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวจกุฎีและส้วม แบบพระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)

โดย นายสมชาย เดือนเพ็ญ

นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

  • วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช บอกกล่าวเล่าขานลูกหลานอย่างไร

โดย นางทุเรียน พรมมิ

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมลายสือไทย

 

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คนก่อนสุโขทัยกับองค์ความรู้ด้านโบราณโลหกรรม

โดย นายธีรศักดิ์  ธนูศิลป์

นักโบราณคดีปฏิบัติการ สลก.6 สุโขทัย

วันที่สร้าง : 30 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 026

โทรสาร : 055-697 367