กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการบทสนทนาของพ่อ กับ ลูก
กิจกรรมปี 2562

22 ม.ค. 2562

03 ก.พ. 2562

นิทรรศการบทสนทนาของพ่อ กับ ลูก

379 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ "บทสนทนาของ พ่อ กับ ลูก : Dialogue of Father & Son" 

โดย ศ.วิโชค และ ดร.วิชญ มุกดามณี ที่นำผลงานอันน่าสนใจมากกว่า 100 ชิ้นมาจัดแสดง

ณ #หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

วันที่สร้าง : 29 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

22 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359