กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562
กิจกรรมปี 2562

08 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562

577 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น.
ณ อาคารนิทรรศการห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 


ภายในงานพบกับ
-ผ้าไทย ราชสำนักล้านนา
-ผ้าทอ ฝ้าย ไหม เชียงใหม่
-ออกแบบแฟชั่น ทอไหม ผ้าเมือง
-ประกวดมารยาทไทยและประกวดแกะสลักผักผลไม้
-สินค้า OTOP 5 ดาว
-ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

วันที่สร้าง : 24 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

10:00 - 21:00

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196