กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32
กิจกรรมปี 2562

08 ก.พ. 2562

17 ก.พ. 2562

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32

374 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32" 

 

ภายในงานพบกับกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ  อาทิ

 1. พื้นที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
 • เสวนาทางวิชาการ
 • การแสดงแสงเสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
 • งานราตรีวังนารายณ์
 • ตลาดย้อนยุค
 • การประกวดธิดาละโว้ 
 • การแสดงโขน
 • การประกวดร้องเพลง / การแสดงดนตรีลูกทุ่ง
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 • ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน / ลานอาหารพื้นบ้าน
 • ชมทหารวังเปลี่ยนเวร
 • กิจกรรทหมากรุกคน
 • นิทรรศการของดี 11 อำเภอ
 • นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

2. พื้นที่บ้านวิชาเยนทร์ ชมการประดับตกแต่งสวน

3. พื้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน

4. พื้นที่วัดปืน จัดกิจกรรมตลาดซาโม่น การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดับไฟบริเวนโบราณสถาน และการจำหน่ายสินค้า OTOP

5. พื้นที่สวนราชานุสรณ์ มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งไฟ และการแสดงของนักเรียน

6. พื้นที่เทวสถานปรางค์แขก มีการจัดสวนดอกไม้ประดับและการประดับตกแต่งไฟ พร้อมการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที www.facebook.com/kingnaraiLopburi

 

สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0150 ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096 7

วันที่สร้าง : 22 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372