กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือ #bookswapping ครั้งที่ 1
กิจกรรมปี 2562

02 ก.พ. 2562

ร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือ #bookswapping ครั้งที่ 1

484 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
[#Activity] ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือ #bookswapping ในหัวข้อ #ว่าด้วยความรัก . ไม่ว่าโลกทัศน์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไร มิติของความรักจะลึกตื้น มั่นคง หรือเบาบางแค่ไหน รักคือเรื่องราวอันแสนสุขหรือคือรักความทุกข์ระทมแสนสาหัส ได้โปรด นำความรัก ของคุณมาร่วมแลกเปลี่ยนผ่านหนังสือกับเราที่นี่ . ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมิวเซียมสยาม . เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียน https://goo.gl/1zWVn9 . กำหนดการสำคัญ 13.30 น. ลงทะเบียน 14.00 น. อ่านบทกวีว่าด้วยความรัก 14.30 น. พูดถึงหนังสือว่าด้วยความรักที่นำมาแลกเปลี่ยน (ท่านละ 2-3 นาที) 16.00 น. แลกหนังสือ 17.00 น. รับประทานอาหารว่างว่าด้วยความรัก

วันที่สร้าง : 22 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

02 ก.พ. 2562

13:00 - 17:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775