กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   แจกบัตร Muse Pass Season 7
กิจกรรมปี 2562

23 ม.ค. 2562

27 ม.ค. 2562

แจกบัตร Muse Pass Season 7

882 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย feat. Museum Siam

แจกบัตร Muse Pass Season 7 กันไปฟรีๆ!!!

 


เพียงแสดงหลักฐานการจอง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่ว่าจะ
- ที่พัก
- สถานที่ท่องเที่ยว
- บัตรโดยสารเครื่องบิน
- รถไฟ
- รถทัวร์
ก็รับกันไปฟรีๆกับบัตรเที่ยว 55 พิพิธภัณฑ์ Muse Pass 1 ใบ

 


แลกได้ทีู่บธ Information หมู่บ้านภาคเหนือ 
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 39
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - 20.00 
ณ สวนลุมพินี 

**จำนวนจำกัด 100 ใบต่อวัน**

วันที่สร้าง : 21 มกราคม 2562

1

แบ่งปัน

23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562

12:00 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775