กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2019 เสวนาประวัติศาสตร์ 2 หัวข้อ
กิจกรรมปี 2562

31 ม.ค. 2562

Museum inFocus 2019 เสวนาประวัติศาสตร์ 2 หัวข้อ

511 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
[#เต็มแล้ว]   ขณะนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Museum inFocus 2019 เต็มจำนวนแล้ว   ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะส่งอีเมลยืนยันกับท่านอีกครั้ง ตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้   สำหรับเพื่อนๆ ที่สำรองที่นั่งไม่ทัน ทางทีมงานจะมีการบันทึกเทปการเสวนาเพื่อให้รับชมได้ย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ Youtube.com/museumsiam ครับ   ------------------------   [Museum inFocus] มิวเซียมสยามขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ ใน 2 หัวข้อ คือ   120 ปี ราชดำเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หลังจบการเสวนาขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย พิเศษ สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถรับหนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน   ขณะนี้ #มีผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว   กำหนดการสำคัญ 12.30 น. ลงทะเบียน 13.00 น. 120 ปี ราชดำเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15.00 น. เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 16.30 น. ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย 17.00 น. รับประทานอาหารว่าง/ รับหนังสือ "เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน"   หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   สอบถามเพิ่มเติม 02 225 2777 ต่อ 431, 432

วันที่สร้าง : 16 มกราคม 2562

1

แบ่งปัน

31 ม.ค. 2562

13:00 - 17:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775