กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมปี 2562

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562

330 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
วันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 

ร่วมสนุกกับกิจกรรม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

ฟรี!!! ตลอดงาน

วันที่สร้าง : 11 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

12 ม.ค. 2562

ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-341 075

โทรสาร :