กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมปี 2562

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562

117 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Smart Kids” จิตอาสา 

ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ 

พบกับกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ อาทิ 

  • กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน
  • ทายภาพตัวละครโขน เรื่อง รามเกียรติ์ 
  • จิ๊กซอว์ต่อภาพ เกม Run Monkey Run 
  • กิจกรรมระบายสีรูปพระธาตุพนม

 

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

12 ม.ค. 2562

08:00 - 16:00

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :