กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมวันเด็ก 2562 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
กิจกรรมปี 2562

08 ม.ค. 2562

15 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

600 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ต้อนรับวันเด็กปี 2562

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เปิดให้เข้าชมฟรี !!! แก่ผู้ปกครองที่มาเข้าชมพร้อมบุตรหลาน ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562

แล้วพบกันที่

ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ทางออก 3)

#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นทีINVESTORY

วันที่สร้าง : 08 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

08 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-009 9999

โทรสาร : 02-009 9991