กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ส่งความสุข
กิจกรรมปี 2561

25 ธ.ค. 2561

05 ม.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์ส่งความสุข

362 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ปีใหม่ 2562 พิพิธบางลำพู  ร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ (Yuvabadhana Foundation)

  เชิญชวนผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ ส.ค.ส เพื่อส่งต่อความสุข และให้กำลังใจในการศึกษา  แก่น้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์  
ณ พิพิธบางลำพู ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. *** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***

วันที่สร้าง : 20 ธันวาคม 2561

0

แบ่งปัน

25 ธ.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2562

ถนนพระสุเมรุ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 0345-51 ต่อ 1223 , 1224

โทรสาร : 02-281 0355