กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลชมสวน เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา
กิจกรรมปี 2561

01 พ.ย. 2561

28 ก.พ. 2562

เทศกาลชมสวน เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา

195 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาลชมสวน เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา

 

สถานที่: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันและเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม:       

คนไทย

  • ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท
  • ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท
  • ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร(ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

 

ชาวต่างชาติ

  • ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท

 

 

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่: https://www.facebook.com/อุทยานหลวงราชพฤกษ์-129630133792811/ หรือโทรศัพท์ 053-114 110 ถึง 5 

วันที่สร้าง : 12 ธันวาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

08:00 - 18:00

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196