กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายเรื่อง “ศาสตรา แลอาวุธ มหายุทธ์อโยธยา”
กิจกรรมปี 2561

15 ธ.ค. 2561

บรรยายเรื่อง “ศาสตรา แลอาวุธ มหายุทธ์อโยธยา”

141 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

 

เรื่อง “ศาสตรา แลอาวุธ มหายุทธ์อโยธยา” 

โดย คุณกรธัช วัชรจิรากร (ประธานกลุ่มอโยธยากรุ๊ป)

 

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ 

วันที่สร้าง : 06 ธันวาคม 2561

0

แบ่งปัน

15 ธ.ค. 2561

13:00 - 16:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587

โทรสาร : 035-244 570