กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การแสดงโขน:โครงการสังคีตวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2562

17 ม.ค. 2562

การแสดงโขน:โครงการสังคีตวัฒนธรรม

167 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ขอเชิญชม

"การแสดงโขน" ในโครงการสังคีตวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน เยาวชนสนใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านการแสดง 

 

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ชมฟรี !! 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร ๐ ๔๔๔๗ ๑๕๖๘

วันที่สร้าง : 03 ธันวาคม 2561

0

แบ่งปัน

17 ม.ค. 2562

16:30 - 19:30


ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-471 568

โทรสาร : 044-471 568