กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   NMB Sunday Kits ตอน "วันเพ็ญเดือนสิบสอง"
กิจกรรมปี 2561

18 พ.ย. 2561

NMB Sunday Kits ตอน "วันเพ็ญเดือนสิบสอง"

102 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
กรมศิลปากร  โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร     ขอเชิญชวนน้องๆ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม     NMB Sunday Kits ตอน "วันเพ็ญเดือนสิบสอง"    มาเรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสาน วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" กันค่ะ       ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

วันที่สร้าง : 16 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

18 พ.ย. 2561

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370