กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม
กิจกรรมปี 2561

28 พ.ย. 2561

โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

411 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันที่สร้าง : 14 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

28 พ.ย. 2561

08:30 - 16:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407