กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ลอยกระทง กรุงศรีอยุธยา จ.ศ.๑๓๘๐
กิจกรรมปี 2561

22 พ.ย. 2561

ลอยกระทง กรุงศรีอยุธยา จ.ศ.๑๓๘๐

178 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประชาสัมพันธ์ #งานลอยกระทง ลอยกระทงปีนี้ พบกันที่...สถาบันอยุธยาศึกษา

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง กรุงศรีอยุธยา จ.ศ.๑๓๘๐

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ฯลฯ

วันที่สร้าง : 14 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

22 พ.ย. 2561

13:00 - 20:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407