กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่วมสดับพระธรรมเทศนา
กิจกรรมปี 2561

01 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561

ร่วมสดับพระธรรมเทศนา

429 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา เพื่อสืบสานพระพุทะศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันธรรมสวนะ ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หอจตุเวทปริตพจน์

วันที่สร้าง : 07 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-401 006, 032-425 600

โทรสาร :