กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วิษณุสหัสรนาม:การศึกษาคติการสร้างและความหมาย
กิจกรรมปี 2561

24 พ.ย. 2561

วิษณุสหัสรนาม:การศึกษาคติการสร้างและความหมาย

106 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 

เรื่อง “วิษณุสหัสรนาม : การศึกษาคติการสร้างและความหมายของเทวรูปพระวิษณุ” 

บรรยายโดย นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

 

**ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกาน ๒๕๖๑ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔**

วันที่สร้าง : 07 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

24 พ.ย. 2561

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587

โทรสาร : 035-244 570