กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร
กิจกรรมปี 2561

06 พ.ย. 2561

15 ม.ค. 2562

๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

243 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี 

เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” 

 

ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

 

วันที่สร้าง : 07 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

06 พ.ย. 2561 - 15 ม.ค. 2562

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :