กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องสกลนคร
กิจกรรมปี 2561

07 พ.ย. 2561

เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องสกลนคร

83 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

"เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องสกลนคร"

...มาฟังเรื่องราวของสกลนครบ้านเรา..จากอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้..มาถึงยุคปัจจุบัน...

โดย ผศ.ดร.สพสันติ์ เพชรคำ ผู้เชี่ยวชาญสกลนครศึกษา

วันที่สร้าง : 07 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

07 พ.ย. 2561

13:00 - 16:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009