กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "ภูษามาลาประคองพระโกศ"
กิจกรรมปี 2561

10 ต.ค. 2561

31 ต.ค. 2561

นิทรรศการ "ภูษามาลาประคองพระโกศ"

164 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภูษามาลาประคองพระโกศ” 

 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๒๖๑๙

วันที่สร้าง : 18 ตุลาคม 2561

1

แบ่งปัน

10 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

10:00 - 17:00

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2600 ext. 2601, 2618, 2619

โทรสาร :