กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทฯ
กิจกรรมปี 2561

13 ต.ค. 2561

นิทรรศการ "ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทฯ

120 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและภาพถ่ายเก่า 

ในนิทรรศการพิเศษ

 

"ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"

 

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

 

ลงทะเบียน ณ ศาลาลงสรง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

การนำชมแบ่งเป็นรอบ รอบละประมาณ ๑ ชั่วโมง

----------

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

----------

***วันที่ ๑๓ ตุลาคม นี้ เรามีภาพถ่ายเก่าให้ชมอีกมาก***

วันที่สร้าง : 12 ตุลาคม 2561

0

แบ่งปัน

13 ต.ค. 2561

08:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370