กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ
กิจกรรมปี 2561

11 ต.ค. 2561

จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ

115 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย  

 

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)   

 

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ฟรี!! ณ หน้างาน 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 2381 7409  – 10 

หรือห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2391 0544

 

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”

วันที่สร้าง : 09 ตุลาคม 2561

0

แบ่งปัน

11 ต.ค. 2561

08:30 - 12:00

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท
แขวง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522