กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม "น้อมรำลึกถึงพ่อ"
กิจกรรมปี 2561

01 ต.ค. 2561

31 ต.ค. 2561

กิจกรรม "น้อมรำลึกถึงพ่อ"

371 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ร่วมกัน "น้อมรำลึกถึงพ่อ" ตลอดเดือนตุลาคม 2561 

  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย โดยได้จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันที่สร้าง : 09 ตุลาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021

โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021