ย้อนกลับ

ป่าไม้งาม น้ำตกสวย

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
จังหวัดสระแก้ว

         อุทยานแห่งชาติปางสีดา เดิมบริเวณน้ำตกปางสีดา เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ในการที่จะจัดบริเวณน้ำตกปางสีดา ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของประชาชน และยังเป็นการรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและสภาพป่าธรรมชาติ ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาพนมดงรัก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม
        
           น้ำตกปางสีดา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีลักษณะของตัวน้ำตกจะเป็นหน้าผาสูง ประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลไม่ตลอดปี จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเล่นน้ำตกปางสีดา เพาระมีน้ำที่ใสสะอาดที่ไหลลงมาจากภูเขาในอุทยานแห่งชาติปางสีดา และมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในอุทยาน ทำให้ป่าไม้ในอุทยานมีสภาพที่อุดสมบูรณ์และสวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีจึงทำให้มีผีเสื้อจำนวนมากที่มาอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา บินไปมาในบริเวณน้ำตกจำนวนมาก สร้างบรรยากาศที่สดชื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำตกปางสีดาได้มาก ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีและมีการจัดกิจกรรมของอุทยานให้เข้ามาชมผีเสื้อมากมายในอุทยาน และทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงมีการจัดบริการต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมและเล่นน้ำตก ได้อย่างมีความสุข และประทับใจในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา และอยากที่จะกลับมาเที่ยวที่แห่งนี้อีกครั้ง

แหล่งที่มา : park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1041

 

319 views

0

แบ่งปัน