กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน
กิจกรรมปี 2561

07 ก.ย. 2561

09 ก.ย. 2561

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

360 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ฟรี

วันที่สร้าง : 31 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

07 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332