กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วัฒนธรรมการฑูตสาธารณะ
กิจกรรมปี 2561

03 ก.ย. 2561

วัฒนธรรมการฑูตสาธารณะ

351 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดอาเซียนในมิติวัฒนธรรม 

มุมมองจากอาเซียน-อินเดีย

 

1 มองอาเซียนจากอินเดีย : การฑูตเชิงวัฒนธรรมในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดย  ปิยณัฐ  สร้อยคำ

 

2 ละครอินเดียกับวัฒนธรรมป๊อบข้ามชาติ

โดย  จักรี  โพธิมณี

 

ณ  ห้องประชุม  601  ชั้น  6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันที่สร้าง : 31 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

03 ก.ย. 2561

13:30 - 16:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332