กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรรพคราสหว้ากอ ร.๔ ถึงแหลมเจ้าลาย ร.๕
กิจกรรมปี 2561

30 ส.ค. 2561

สรรพคราสหว้ากอ ร.๔ ถึงแหลมเจ้าลาย ร.๕

429 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง 

"สรรพคราสหว้ากอ ร.๔ ถึงแหลมเจ้าลาย ร.๕: ใช้ตำราคำนวณและข้อมูลจากกรีนูวิศและอเมริกา"    

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐-๓๒๔๒-๕๖๐๐

วันที่สร้าง : 15 สิงหาคม 2561

1

แบ่งปัน

30 ส.ค. 2561

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-401 006, 032-425 600

โทรสาร :