กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกาศรายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมปี 2561

01 ส.ค. 2561

ประกาศรายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัล

520 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND) 

 

  •  รางวัลชนะเลิศ     

ทีม HCM 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     

ทีม MADs-1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     

ทีม PPM 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

  • รางวัลชมเชย  2 รางวัล

- ทีม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ทีม B2P 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


**หมายเหตุ** ทุกทีมจะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

วันที่สร้าง : 01 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 ส.ค. 2561

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280