กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล 
กิจกรรมปี 2561

23 ก.ค. 2561

28 ก.ค. 2561

งานศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล

616 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งานศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล UBON INTERNATIONAL WAX 2018

ระหว่างวันที 23-28 กรกฎาคม 2561 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และคุ้มวัดต่างๆ เมืองอุบล

 

พบกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในด้านศิลปะของแขนงต่างๆ ในต่างมิติ และรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแกะสลักเทียน มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกในการนำเทียนมาเป็นวัสดุหลักในการแกะสลักสร้างชิ้นงานกิจกรรมภายในงาน อาทิ

  • ชมงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินไทยและต่างประเทศ 
  • ชมศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 
  • กิจกรรม “ชวนทำเทียน” (Creative Art) 
  • ร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา “ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” 
  • ร่วมกิจกรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน”

วันที่สร้าง : 16 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

23 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561

318 ถนนเขื่อนธานี
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-251 015 / 045-255 071

โทรสาร : 045-251 015 / 045-255 071