กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายพิเศษ ย้อนรอยอดีตจากขุนเขา
กิจกรรมปี 2561

16 ก.ค. 2561

บรรยายพิเศษ ย้อนรอยอดีตจากขุนเขา

378 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู้ประชาชน 

การบรรยายวิชาการ

เรื่อง ย้อนรอยอดีตจากขุนเขา : เขาทำเทียมและเขาดีสลัก

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องระชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

 

วันที่สร้าง : 12 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

16 ก.ค. 2561

09:00 - 12:00

ถนนมาลัยแมน
ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035-551-021

โทรสาร : 035-551-021 ต่อ 24