กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมปี 2561

11 ก.ค. 2561

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

374 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเทิดพระเกียรติฯและพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

ในที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. การสวดเทิดพระเกียรติฯ 

เวลา ๑๕ .๓๐ -๑๖.๓๐ น.พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๓๖ ๔๑๑ ๔๕๘

วันที่สร้าง : 10 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

11 ก.ค. 2561

13:00 - 16:30

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372