กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายวิชากภาพเก่าเล่าอดีตสุโขทัยในยุครัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2561

13 ก.ค. 2561

บรรยายวิชากภาพเก่าเล่าอดีตสุโขทัยในยุครัตนโกสินทร์

291 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 

ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 

"ภาพเก่าเล่าอดีตสุโขทัยในยุครัตนโกสินทร์"

ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๕๕๖๙ ๗๓๖๗ ๐ ๕๕๖๙ ๗๐๒๖

 

วันที่สร้าง : 10 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

13 ก.ค. 2561

13:00 - 14:30

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 026

โทรสาร : 055-697 367