กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี
กิจกรรมปี 2561

06 ก.ค. 2561

15 ก.ค. 2561

นิทรรศการ อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี

462 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชม

นิทรรศการ “อวดภาพเก่า เมืองลพบุรี: มรดกแห่งความทรงจำ”

 

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายของเมืองลพบุรีเกี่ยวกับทุกแง่มุมของจังหวัดลพบุ

รีซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ได้สำเนาภาพมาจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

06 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561

09:00 - 16:30

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372