กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ เส้นทางที่ 2 [เต็มแล้ว]
กิจกรรมปี 2561

08 ก.ค. 2561

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ เส้นทางที่ 2 [เต็มแล้ว]

260 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2กิจกรรมการเรียนรู้จ่ากนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" ชมภาพจิตรกกรมฝาผนังที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศในงานจิตรกรรมไทย กับเส้นทางที่ 2 ที่จะชวนทุกคนไปร่วมค้นหากันต่อกับ เส้นทาง กทม.-ราชบุรี- มิวเซียมสยาม- วัดดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม- ตลาดโพธาราม- วัดคงคาราม อ.โพธารามนำโดย ปติสร เพ็ญสุต นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดีวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น.หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้ง/ 1 ท่านเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทางทีมงานจะนับเป็น 1 ท่านถ้าต้องการสำรองที่นั่งให้ผู้ติดตาม กรุณาลงทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็นชื่อและข้อมูลของผู้ติดตามของท่าน

วันที่สร้าง : 04 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

08 ก.ค. 2561

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775