กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum
กิจกรรมปี 2561

01 ส.ค. 2561

02 ส.ค. 2561

ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum

757 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018 ในหัวข้อ Museum Media: Connecting Museums, Converging People สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน.ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) เข้าไปชมรายละเอียด และกำหนดการงานประชุมได้ที่ >>> https://www.museumsiam.org/km-detail.php?MID=2&CID=180&CONID=3036.ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2561 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน).สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)โทร : 02-225-2777 ต่อ 101 เวลา 10.00 - 17.00 น.e-mail: museumforum2018@gmail.com

วันที่สร้าง : 04 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 ส.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775