กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Seable Holidays : นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดครั้งท
กิจกรรมปี 2561

06 ก.ค. 2561

29 ก.ค. 2561

Seable Holidays : นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดครั้งท

459 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

Seable Holidays : นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดครั้งที่ 2

 

เปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา14:00 

จัดแสดง: 6 - 29 กรกฎาคม 2561 เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์)

 

"Seable Holidays" นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย โดยการนำผลงานในนิทรรศการพิเศษ “ความสุขที่สัมผัสได้” ที่เคยจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยคณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับเปิดประสบการณ์การรับชมผลงาน ในแบบ รูป เสียง สัมผัส ให้กับ กลุ่มผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูล และแนวคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในผลงานศิลปวัตถุจำลอง เสมือนตัวแทนการกล่าวถึงสัญลักษณ์ (Land mark) ของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่สร้าง : 02 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

06 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280