กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
กิจกรรมปี 2561

15 ก.ค. 2561

จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

401 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๒

 

กิจกรรมบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย”

 

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

ลิ้งก์ลงทะเบียนออนไลน์ https://drive.google.com/open?id=11MWb4g7BEEzqBInV-uaFpI0PEL1SejRvt-dOXcLRpps

วันที่สร้าง : 02 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

15 ก.ค. 2561

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370