กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกาศรายชื่อ 22 ทีม 
กิจกรรมปี 2561

28 มิ.ย. 2561

ประกาศรายชื่อ 22 ทีม

431 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รายชื่อ 22 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)  

 

(1) SA CG

(2) เม็ดเล็กพริกขี้หนู

(3) infinite bkp

(4) โครตระห่ำล่าทมิฬ

(5) User

(6) Baron Night

(7) Black Board

(8) Roses have thorns.

(9) Two beautiful

(10) chang noi

(11) HelloMROwl

(12) Mr.Merry

(13) CTT

(14) I'm here

(15) EQuanimity

(16) MADs-1

(17) HCM

(18) CG by BC-BAT

(19) Blue

(20) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1

(21) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2

(22) B2P    

 

**หมายเหตุ** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน 3D ReCap Program เพื่อนำไปพัฒนาผลงานตามแนวทางของ สพร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

28 มิ.ย. 2561

09:00 - 17:00

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280